Tuesday, December 4, 2012

Start bila sebenarnya

Seorang lelaki berjumpa dengan seorang ulama sambil membawa anaknya yang baru dilahirkan. Lelaki itu bertanya kepada ulama tersebut mengenai cara mendidik anak. Berkata ulama tersebut,

"Kamu terlewat. Proses mendidik anak bukanlah bermula daripada anak ini dilahirkan. Ia sebenarnya bermula daripada proses memilih Ibu yang berIman untuk anak ini.."

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...